Tarieven

Uw organisatie heeft behoefte aan P&O-ondersteuning. Er zijn verschillende vormen mogelijk waarin ik mijn dienstverlening aanbied.

P&O ondersteuning op afroep

U heeft uw personeelszaken goed geregeld, maar wilt deze af en toe toetsen of deels uitbesteden. Het is mogelijk om mijn ondersteuning in te kopen op uurbasis.

P&O-abonnement

Uw organisatie heeft behoefte aan periodieke ondersteuning op het gebied van personeel & organisatie om lopende zaken op te lossen of om concrete activiteiten uit te voeren.
In samenspraak met u wordt de benodigde ondersteuning in kaart gebracht en volgen maatwerkafspraken over de omvang en tijdsduur van het abonnement.

Tijdelijke vervanging/uitbreiding P&O-Adviseur

P&O-er kunnen ziek worden of tijdelijk afwezig zijn i.v.m. een zwangerschapsverlof, zorgverlof of een sabbatical. In dergelijke situaties vervang ik tijdelijk uw P&O Adviseur, zodat uw personeelsorganisatie gewoon doorloopt.

Projecten

Uw organisatie wil een specifiek project op het gebied van personeel & organisatie gaan implementeren, zoals strategische personeelsplanning, loopbaanadvisering voor 1 persoon/ een team en/of teamontwikkeling.