Aanbevelingen

Als P&O-Adviseur ben ik pas tevreden als mijn werkzaamheden een bijdrage leveren aan de duurzame groei en ontwikkeling van de organisatie van mijn opdrachtgevers.
Ik ben trots dat onderstaande opdrachtgevers bereid zijn geweest hun ervaringen met OPAvoss te beschrijven.

logo creon cmykAanbeveling Creon BV.

Wij zijn een relatief klein bedrijf en hebben geen eigen HR manager in dienst. Maar als groeiende onderneming heb je wel veel te maken met zaken op het gebied van Personeel & Organisatie. Omdat dit niet de zaken zijn waar ik me als ontwerper en ondernemer graag mee bezig houd, was ik blij toen ik in 2012 in contact kwam met Annemiek Voss. Zij heeft me veel werk uit handen genomen bij de selectie en werving van nieuw personeel, opstellen van arbeidscontracten en het up-to date maken van arbeidsreglementen.Daarnaast heeft ze door haar ervaring en deskundigheid dingen voor elkaar weten te krijgen die me zelf nooit gelukt waren. Zo heeft Annemiek subsidieregelingen uitgezocht voor een medewerker en afspraken daarover gemaakt met het UWV. Hierdoor kon ik als werkgever beschikken over een subsidiebedrag dat overeenkwam met 9 maandsalarissen. Ik ervaar de samenwerking met Annemiek als bijzonder prettig. Het is net alsof we, op de momenten dat we er één nodig hebben, een eigen P&O-Adviseur in dienst hebben.

Pieter Louwers
Directeur Creon BV.

Screenshot_32Aanbeveling Velco

Velco is een brandbeveiligingsbedrijf met 45 medewerkers. Onze organisatie is te klein in omvang om een P&O-er aan te nemen, maar inmiddels te groot om personeel en organisatie er zelf bij te doen. De samenwerking met OPAvoss is gestart met een aantal kleine opdrachten in 2012, maar inmiddels vertrouwen we onze personele zaken graag toe aan OPAvoss.
Het is immers gebleken dat deze werkwijze ons tijd en geld oplevert. Zo heeft Annemiek ervoor gezorgd dat wij via het zogenaamde loonregres de doorbetaalde netto loonkosten van een langdurig zieke medewerker teruggestort kregen. Wij waren niet op de hoogte van deze faciliteit en OPAvoss heeft hiermee een flinke besparing voor ons gerealiseerd.
Inmiddels heeft Annemiek de werving en selectieprocedure van een aantal vacatures van A to Z geregeld. Tijdens het voeren van de sollicitatiegesprekken bleek de interview ervaring van Annemiek van grote toegevoegde waarde. Binnen een half uur haalt ze veel meer informatie over de werkervaring en het gedrag van een kandidaat naar boven dan wij in anderhalf uur.
Inmiddels heeft Annemiek ook op strategisch gebied een bijdrage geleverd door samen met het MT kerncompetenties te bepalen afgeleid van de missie en visie. Deze kerncompetenties zijn vervolgens doorgezet in de functionerings- en beoordelingssystematiek, de gedragscode en verwoord in vacatures. Kortom, het is prettig om als MKB-bedrijf de beschikking te hebben over een P&O-er op afroep die deskundig onze personeelszaken regelt.

Robbert Veltkamp
Directeur Velco