Cases

Hoe kan ik mijn verzuimkosten verminderen bij een langdurig zieke medewerker?

Elke organisatie wordt hard getroffen als een medewerker langdurig ziek wordt. Uiteraard is er zorg en aandacht voor de zieke medewerker in de hoop dat het herstel zo spoedig mogelijk aan de orde zal zijn.
Daarnaast zijn er voor de organisatie verplichtingen op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter, het regelen van vervanging van de zieke medewerker, het onvermijdelijke productieverlies en de bijbehorende hoge kosten. Een zieke medewerker kost een organisatie gemiddeld € 250,– per dag.
Bij een langdurig zieke medewerker krijgt een organisatie vaak te maken met diverse organisaties en instanties: de arbodienst, een arbeidsdeskundige, het UWV, een re-integratiebedrijf.
Het is mijn ervaring dat organisaties vaak geen grip krijgen op het verzuimdossier waardoor onnodige kosten worden gemaakt en een onzorgvuldige dossieropbouw plaatsvindt die kan leiden tot een loonsactie. Als P&O-Adviseur heb ik ervaring met alle verplichtingen omtrent de Wet Verbetering Poortwachter, het onderhouden van contacten met de arbodienst, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven. Het scheelt u veel tijd, zorgen en geld als u dit proces uitbesteedt.

Ik heb eigenlijk een vacature, maar ik zie op tegen alle tijd en werk dat daarmee gemoeid is.

Ik kom vaak bij opdrachtgevers die op de langere termijn willen groeien. Ze hebben de contouren van de vacatures helder, maar het ontbreekt aan tijd om het werving- en selectieproces in gang te zetten. Daarnaast spelen minder positieve ervaringen met werving- en selectiebureaus wat betreft het aanbod van kandidaten en het hoge kostenplaatje vaak een rol.
Als P&O-Adviseur heb ik veel ervaring met werving & selectie en begeleid ik organisatie met het opstellen van de vacaturetekst, het adviseren over de wervingsmogelijkheden, het opstellen van vacatures, het ontvangen en verwerken van alle reacties, het natrekken van referenties, het bijwonen van de sollicitatiegesprekken tot en met het opstellen van het contract.
Ik ben er trots op dat veel opdrachtgevers mij na een eerste werving- en selectieprocedure terugvragen als ze weer  vacatures willen vervullen.
Als reden geven ze aan dat de kosten lager zijn dan bij een werving- en selectiebureau, terwijl ze meer dienstverlening ontvangen omdat alles van A tot Z geregeld wordt. Daarnaast wordt het als heel prettig ervaren om samen met mij de sollicitatiegesprekken te kunnen voeren. Ik voer de interviews uit op basis van gedragscriterium gericht interviewen.