P&O ondersteuning

OPAvoss ondersteunt en begeleidt u op het complexe werkgebied van personeel en organisatie.
Uw unieke situatie en organisatiebelang vormen altijd het uitgangspunt. Op basis van uw huidige situatie bepalen we vervolgens in samenspraak een plan van aanpak. Vervolgens voer ik dat voor u of gezamenlijk met u uit. Voor u betekent dit dat u op korte termijn de waarde en voordelen ervaart van uw P&O-adviseur op afroep.

Organisatieadvies

Als ondernemer en/of leidinggevende bemerkt u dat uw organisatie volop in beweging is.
De markt verandert, er is minder budget beschikbaar en het team past zich niet vanzelf aan de eisen van de toekomst aan. Daarnaast zijn er moeilijk in te vullen vacatures, gaan er bijvoorbeeld een aantal medewerkers binnen afzienbare tijd met pensioen en er zijn een aantal langdurig zieke medewerkers.
Hoe gaat u daarmee om? Hoe geeft u vorm aan het loopbaan- en opleidingsbeleid binnen uw organisatie? Staat strategische personeelsplanning op uw agenda? Hoe bepaalt u de kerncompetenties conform de missie en de visie van uw organisatie?
Met concrete adviezen en activiteiten op strategisch, tactisch en operationeel niveau boek ik duurzaam resultaat voor uw organisatie en medewerkers. Het levert u tijd en geld op als uw personeelsbeleid toekomstbestendig is. Tenslotte bepalen uw medewerkers het grootste deel van het succes van uw organisatie.
 

Voorbeelden personeelsadvies

 • Het opzetten en uitvoeren van werving- en selectieprocedures
 • Het opzetten en begeleiden van functionerings- en beoordelingssystematiek
 • Het maken van een arbeidsreglement/personeelshandboek
 • Het up to date houden van de arbeidsovereenkomsten
 • Het aanleggen en up to date houden van digitale personeelsdossiers
 • Ziekteverzuimbegeleiding in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
 • Begeleiden ontslagprocedures
 • Loopbaanadvies bij de doorstroom en uitstroom van medewerkers

Voorbeelden organisatieadvies

 • Ontwikkelen van P&O-beleid
 • Opzetten en begeleiden strategische personeelsplanning
 • Opzetten en uitvoeren opleidings- en loopbaanbeleid
 • Begeleiden veranderingstrajecten
 • Opzetten vitaliteitsbeleid